Indkøbskurv

0 varer

Mødefacilitering - Hvordan god mødeledelse skaber effektivitet

Mødeledelse er i mange tilfælde en undervurderet aktivitet

Vi har travlere på arbejdet end nogensinde før, men alligevel bruger mange virksomheder tid på møder, der ikke fører til noget. Det er både ærgerligt og spild af ressourcer.

Derfor er der kommet større fokus på at effektivisere de daglige møder, der fylder meget i en hverdag, der i forvejen er presset.

Dette kan facilitering bidrage til. Metoden kan skabe engagement, gode åbne diskussioner og positive resultater.

 

Kan ledere være facilitatorer?
Ordet facilitering kommer af det latinske facili, som betyder ”at gøre let”. Begrebet dækker således over at lederen letter processen for en gruppe, der skal nå et fælles mål.

Det kan være en udfordring for ledere og medarbejdere, især hvis det er en leder, der normalt ikke påtager sig denne støttende rolle. Når medarbejdere primært er vant til at få ordre fra deres leder, kan det være svært at se lederen i en mere neutral rolle. Derfor foretrækker nogle virksomheder at hyre en ekstern konsulent eller facilitator til at løfte opgaven som mødefacilitator. De kan i højere grad udfylde den upartiske rolle, hvor de ikke kommenterer indholdet, men udelukkende fokuserer på at facilitere en vellykket proces.

 

Det skal dog ikke hindre ledere i at give sig i kast med facilitering. De skal blot være afstemt overfor medarbejderne om, hvornår de er ’ledere’, og hvornår de er ’facilitatorer’. På den måde undgår de, at der skabes forvirring og misforståelser.

 

Når ledere fungerer som facilitator, skal de vise, at de er der for at hjælpe. Vedkommende skal ikke komme med svarene, men stille spørgsmålene. På den måde vil medarbejderne opleve, at det er dem, der skaber resultaterne, hvilket i høj grad virker motiverende.

 

Mødefacilitering: før, under og efter
At facilitere et møde kræver at mødelederen kan bruge faciliteringsredskaberne i praksis. Som udgangspunkt kan man dele mødet op i før, under og efter.

Før mødet skal lederen planlægge processen med formålet for øje. Der skal også reflekteres over, hvem der overhovedet er relevant at indkalde i forhold til det specifikke møde. Dernæst kan vedkommende sende en agenda ud til de pågældende, der fortæller formålet med mødet, hvad der skal ske, hvilken tidsplan der er, og hvad der forventes af de forskellige deltagere.  Ledere skal altid sørge for at komme til tiden, så mødet kan gå i gang som planlagt.

 

Under mødet skal vedkommende sætte rammerne, inddrage medarbejderne og støtte dem igennem processen. Dagsordenen skal følges, og de skal være en aktiv lytter undervejs. Mødelederens job er at hjælpe de tilstedeværende hen imod målet. Personen skal altså ikke selv komme med svarene, men være ansvarlig for at processen er optimal i forhold til at nå frem til det ønskede mål.

 

Undervejs kan der bruges forskellige teknikker alt efter, hvad formålet med mødet er. Der kan laves en forventningsafklaring, hvor deltagerne kan tale med deres sidemand om deres forventninger til mødet. Under mødet kan lederen lade deltagerne reflektere over problemstillingen. Det kan være med sidemanden eller i mindre grupper. I nogle tilfælde kan det også være en fordel at lade den enkelte reflektere alene. På den måde tages der også hensyn til dem, der godt kan lide at tænke, før de taler. Lige meget hvilke teknikker man tager i brug, er det en god idé at samle op i fællesskab efter øvelserne. Det er også altid udbytterigt at holde et par pauser undervejs, så folk kan få fornyet energi.

 

Når mødet er ved at nå vejs ende, er det vigtigt, at det også afsluttes på en god måde. Lederen kan kort påpege de punkter medarbejderne har været igennem, opridse konklusionerne og fremhæve, hvem der har ansvar for hvad fremadrettet. Man kan også tage en kort runde, hvor folk nævner, hvad de især har lært eller hæftet sig ved i løbet af mødet.

 

Efter mødet er det vigtigt at mødelederen følger op på de forskellige beslutninger, der blev taget på mødet – gerne imens mødet stadig er i medarbejderens erindring.

 

Konkrete modeller og procesværktøjer
Det kan være en fordel at anvende modeller, når man faciliterer en proces. Hvilke man tager i brug afhænger selvfølgelig af, hvad formålet er med mødet. En række effektive procesværktøjer er Team Performance Modellen, SWOT-analysen og Den Grafiske Gameplan. De visuelle modeller bidrager til at skabe et fælles overblik og forståelse. Future factor udbyder alle tre samt introduktionsbøger til Team Performance Modellen og Den Grafiske Gameplan.

 

Ønsker du at blive en endnu bedre facilitator?

Så har du muligheden på Future Performance facilitatoruddannelse, som giver dig  kompetencer til at bestå den internationale certificering hos IAF - læs mere ved at klikke her


Vi bruger cookies

Vi bruger også cookies, da de er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, og de giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den.